Spotkanie Czwartkowe "KOGI" 2020-03-05

Data dodania: 2020-03-04 15:12:05

Informacja ze spotkania czwartkowego "KOGI" odbytego w dniu 2020-03-05

.    W spotkaniu uczestniczyło około 15 osób, co z uwagi na rozpoczynająca si sytuację zagrożenia zdrowia z uwagi na zbliżającą się z Chin i już obecną w kilku krajach Europy epidemią koronawiryusa, jest sprawą dużą,  świadczącą dobrze o przywiązaniu Koleżeństwa do naszych spotkań.

.     Na spotkaniu przedstawione zostały sprawy związane z organizacją obchodów 75-lecia istnienia Wydziału Okrętowego na Politechnice Gdańskiej. Przedstawiony został zarys publikacji książkowej, która ukaże się w związku z tym jubileuszem. Przewidujemy, że publikacja będzie składała się z 4 niezależnych od siebie tomów. Na spotkaniu można było się zapoznać z roboczymi wersjami wspomnień napisanych przez absolwentów Wydziału. 

.

.     W czasie trwania naszego spotkania dotarła do nas bardzo ważna i radosna dla nas wiadomość, że nasz Dziekan p. Janusz Kozak otrzymał tytuł naukowy Profesora. Teraz nasz p. Dziekan będzie podpisywał się prof. dr hab. inż. Janusz KOZAK a nie jak dotychczas dr hab. inż. Janusz KOZAK, prof. nadzw. PG. 

.     GRATULUJEMY. 

.     Wyrazem naszej radości były oklaski zebranych na naszym spotkaniu, co zostało zarejestrowane na zamieszczonych zdjęciach - patrz Galeria Spotkanie Czwartkowe "KOGI" 2020-03-05 

.

.     Wyjaśnienie różnic w używaniu tytułu profesora - patrz na niniejszej stronie internetowej w galerii Spotkanie Czwartkowe "KOGI 2020-03-05. Tam zamieściliśmy stosowne wyjaśnienie  korzystając z tekstu znalezionego w internecie  autorstwa Prof. dr hab. n. med. Damiana Kusza, wieloletniego recenzenta dysertacji doktorskich, dorobków naukowych i rozpraw habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich. Tytuł profesora to tytuł naukowy, który przyznaje Prezydent RP na wniosek uczelni i korzystnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów ( Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki ).      

.

.     Zarząd KOGI 

Przczytaj ciąg dalszy.

Statki z polskich stoczni 1990-2010”

Data dodania: 2020-02-24 23:16:15

.    W imieniu kol. Jerzego Litwina mamy przyjemność zaprosić Koleżanki i Kolegów na uroczystość wodowania książki „Statki z polskich stoczni 1990-2010” autorstaw Przemysława Budzbona i Marka Twardowskiego. Uroczystość odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r. o godz. 17-tej w Gdyni na pokładzie statku-muzeum Dar Pomorza w Gdyni. 

Podobne spotkanie odbędzie się w Gdańsku w Narodowym Muzeum Morskim w Ośrodku Kultury Morskiej (obok Żurawia) w dniu 19 marca 2020r. o godz. 17:00

Zarząd KOGI 

(3)

Data dodania: 2020-01-31 06:14:05

(2)

Data dodania: 2020-01-31 06:03:22

(1)

Data dodania: 2020-01-31 04:29:20