Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

R. Kwidzinski na WOiO 2011-04-21
Ledwon :: 2011-03-03 07:13:44
Witamy Kole¿anki i Kolegów !!!!

W ¶lad za informacj± otrzyman± z naszego Wydzia³u od Tadzia Kolendy mamy przyjemno¶æ poinformowaæ o spotkaniu które organizuje TOP KORAB z Ryszardem Kwidziñskim w czwartek 21 kwietnia 2011, godzina 16:30, na Politechnice Gdañskej Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa, sala 119:
Temat: "Jak zlikwidowano dobrze prosperuj±cy zak³ad, czyli krótka historia Stoczni Szczeciñskiej".
Prowadzi: Ryszard Kwidziñski - by³y Wiceprezes Zarz±du Stoczni Szczeciñskiej Porta Holding S.A.

Serdecznie zapraszamy Cz³onków i Sympatyków Naszego Bractwa Okrêtowego "KOGA" do udzia³u w tym spotkaniu bo temat jest i ogromnie interesuj±cy i bardzo dla nas wa¿ny. A wiadomo¶ci otrzymamy z pierwszej "rêki"

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.