Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkania 2011-10-06 ZDJÊCIA
Ledwon :: 2011-05-04 20:02:50
Poni¿ej przedstawiamy kilkana¶cie zdjêæ ze spotkania Czwartkowego Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia "KOGA", które odby³o sie 2011-10-06. Z uwagi na czasow± niemo¿liwo¶æ spotkania siê w SPATiFie przycupnêli¶my w jednym z dwóch rezerwowych naszych lokali Miejsce to prezentujemy na poni¿szym zdjêciu. Lokaj mie¶ci siê tam gdzie przed kilku laty spotyalismy sie a wiêc na ulicy Genera³a Bema, id±c od strony Monte Cassino na koñcu po prawej stronie.

Zdjêcia wykonali Janusz Madej i Edek ledwoñ

Obrazek(kliknij aby zobaczyc wiêcej zdjêæ)


E. Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.011 sek.