Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Piotr na ACONCAGUA
Ledwon :: 2012-03-01 09:22:05
Z wielk± rado¶ci± informujemy, ¿e syn naszego Kolegi Micha³a Szudejki Piotr w dniu 10 lutego 2012 roku wraz ze swoj± partnert± Dorot± Zawi¶lak "Dora"o godzinie 15:52 zdoby³ najwy¿szy szczyt obu Ameryk - ACONCAGUÊ. Atak szczytowy trwa³ 9 godzin a powrót 2 dni, Wiêcej informacji na ten temat bêdzie, po powrocie Zdobywców z wyprawy, na blogu kolumb78.blogspot.com . ( Chc±c wej¶æ na blog niestety musicie "wklepac" linka rêcznie za co pisz±cy t± wiadomo¶æ przeprasza ) Jednocze¶nie informujemy, ¿e w miarê nap³ywania wiadomo¶ci od Piotra Szudejki bêdziemy je zamieszczaæ na naszej stronie internetowej. Tymczasem gratulujemy Zdobywcom wyczynu a Ich Rodzicom gratulujemy tak wspania³ych Dzieci.

E.L.

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.