Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Zjazd 2013-Przygotowania
Admin :: 2013-04-11 15:34:53
Od dwóch miesiêcy obraduje komitet organizacyjny Zjazdu 2013 planowanego na 20 - 21 wrzesieñ 2013 r. W tym czasie odby³y siê 3 spotkania. W komitecie organizacyjnym jest równie¿ Stanis³aw Gutteter wspó³organizator wszystkich dotychczasowych naszych zjazdów. Poni¿ej zdjêcia z obrad komitetu organizacyjnego.


Obrazek


Wiêcej zdjêæ znajdziesz w naszej galerii pt Zjazd 2013 - Obrady komitetu w tym celu kliknij [ Tutaj ]

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.