Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

90-tka Prof. Kobyliñskiego
Admin :: 2013-04-24 20:48:11
W dniu 2013-04-25 odbêdzie siê uroczyste SEMINARIUM z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. Lecha KOBYLIÑSKIEGO.  W imieniu Naszego Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej oraz Zarz±du Bractwa Okrêtowego  KOGA serdeczne zapraszamy Kole¿anki i Kolegów jutro tj. 2013-04-25 na godzinê 11-t± do Auli Politechniki Gdañskiej

Program uroczysto¶ci przedstawiamy poni¿ej :


Obrazek


Za Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA   - - - - - - -Z ramienia Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa
Edmund Ledwoñ, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tadeusz Kolêda - Dyrektor Wydzia³u

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.007 sek.