Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2014-06
Ledwon :: 2014-04-30 11:33:27
Witamy Kole¿anki I Kolegów oraz Sympatyków Bractwa Okrêtowego "KOGA"
.
Serdecznie zapraszamy na comiesiêczne spotkanie czwartkowe Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, które jak zawsze odbywa siê w pierwszy czwartek miesi±ca a wiêc tym razem 2014-06-05 o godzinie 16:30 w Sopocie na Monte Cassino w SPATiF-ie lub w Restauracji Meksykañskiej zlokalizowanej w tym samym budynku co SPATiF lecz dos³ownie pod SPATiF-em.

Serdecznie zapraszamy
.
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.013 sek.