Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Ratowanie BO
Admin :: 2007-05-29 21:59:00
Stowarzyszenie nasze reprezentuj±ce ¶rodowisko Absolwentów Wydzia³u Budowy Okrêtów PG, którzy ukoñczyli studia w latach 1970 - 1975 w trosce o przysz³o¶æ zawodu in¿yniera okrêtowca w trosce o przysz³o¶æ okrêtownictwa w Polsce wystosowa3o apel do Senatu Politechniki Gdañskiej z pro¶b± o wnikliwe przeanalizowanie propozycji J.M. Rektora PG o zlikwidowanie Wydzia³u Okrêtowego jako samodzielnej jednostki na Politechnice. Tre¶ apelu w za³±czeniu. Pismo zosta³o dostarczone do J.M. Rektora PG.

Za³±cznik

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.