Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Wizyta Kolegi Wietnamczyka cz.2
Admin :: 2007-09-03 11:47:22
Jurek Oleksy napisa³ :

Dopiero po odje¼dzie Nama znalaz³em trochê czasu, aby zaj±æ siê zdjêciami ze spotkania. Przesy³am ca³o¶æ bez nadmiernej obróbki, zmniejszy³em tylko nieco wielko¶æ plików.
Nam przekazuje za moim skromnym po¶rednictwem pozdrowienia dla wszystkich obecnych i nieobecnych na spotkaniu i wyra¿a nadziejê, ¿e nie by³o to jego ostanie spotkanie z kolegami z dawnych lat. Ja te¿ mam tak± nadziejê.
Je¶li o kim¶ zapomnia³em - mam pro¶bê do Ciebie, Edku, aby¶ te zdjêcia przekaza³ "potrzebuj±cym".
Pozdrawiam - i do nastêpnego spotkania. Jurek.

Zobacz zdjêcia ze spotkania - patrz GALERIA - Spotkanie z Namem

Film

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.