Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2007-11-08
Ledwon :: 2007-12-04 21:45:37
Na spotkaniu kol. Jerzy Oleksy przedstawi³ swoje wspomnienia z trzymiesiêcznego pobytu w Wietnamie. Wspomnienia mia³y bogat± oprawê zdjêciow± i przybli¿y³y nam Wietnam oraz kilku naszych Kolegów Wietnamczyków których odwiedzi³ Jurek podczas pobytu w Wietnamie. Czekaj na serie naszych zdjêc ze spotkania czwartkowego w dniu 2007-11-08
Zapraszamy serdecznie Kole¿anki i Kolegów maj±cych ciekawe wspomnienia ze swoich wyjazdów lub ciekawe sprawy i tematy zawodowe do zaprezentowania ich na naszych Czwartkowych Spotkaniach.

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.