Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2008-01-10
Ledwon :: 2008-01-08 21:48:41
Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 2008-01-10 o godzinie 16.30 odbêdzie siê zaleg³e styczniowe Czwartkowe Spotkanie Cz³onków i Sympatyków Bractwa Okrêtowego "KOGA" Zapraszamy jak zawsze wszystkich chêtnych w tym Absolwentów BO PG, którzy ukoñczyli studia w latach 1968 - 1976. Spotkanie tradycyjne odbêdzie siê w SPATiF-ie w Sopocie na Monte Cassino vis a vis Krzywego Domu i KMPiK-u oraz Domu Towarowego. Restauracja Klubu SPATiF mie¶ci siê na piêtrze nad restauracj± amerykañsk±. Wej¶cie do SPATiF-u jest po schodach drewnianych bezpo¶rednio z ulicy. Drzwi do SPATiF-u s± zamkniête proszê u¿y dzwonka przy drzwiach a bêdziecie mi³ymi Go¶cmi SPATiF-u i naszego Bractwa. Na spotkanie zaprasza Zarz±d KOGI. Powitamy Was serdecznie, bêdzie fajnie. Przyjd¼ zobacz. Bêdziesz zadowolony.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

Bronek2 :: 2008-01-09 07:02:02

Serdeczne zyczenia zdrowia i pomyslnosci z okazji Nowego Roku, zycze wszestkim czlonkom stowarzyszenia.
Robert ( aka Bronislaw) Morgen
Los Angeles, California, USA

Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.