Z szacunku do historii

Data dodania: 2021-03-12 23:28:03

       Ponad 50 lat temu na pierwszym wykładzie z Termodynamiki niezapomniany, wówczas docent Czesław Buraczewski przywitał nas bardzo poważnie brzmiąca wiadomością, mówiąc załamującym się głosem, ze w 1960  termodynamika światowa przeżyła poważny wstrząs. Pierwsza moja i zapewne nie tylko moja myśl była taka, ze pewnie w jakimś nagłym tragicznym wydarzeniu zginęła połowa światowych specjalistów z tej branży a okazało się, ze po prostu kaloria przestała być obowiązująca jednostką ciepła i wprowadzono układ SI.

      Myślę, ze dla polskiej żeglugi ważniejsze wydarzenia miały miejsce przed ponad siedemdziesięciu laty, gdy ówczesny minister Żeglugi Mieczysław Popiel, najbardziej znany z „popielówki” we Władysławowie, swoim niepublikowanym Zarządzeniem z dnia 02.01.1951r dokonał bezprecedensowych zmian organizacyjno-własnościowych w branży morskiej.

      Z dniem 31.12.1950r przestały istnieć Żegluga Polska S.A., Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe popularnie zwane Polbrytem oraz Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe w skrócie GAL oraz szereg innych mniejszych firm prywatnych związanych z morzem.

      Nowo utworzone przedsiębiorstwa państwowe Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni  w skrócie PLO, Polska Żegluga Morska w Szczecinie w skrócie PŻM oraz Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni w skrócie PRO rozpoczęły swoja działalność formalnie od 01.01.1951r. Jednocześnie powołano do życia inne instytucje związane z morzem jak Morska Agencja, Polfracht itp.

       Przedsiębiorstwa te a zwłaszcza Armatorzy PLO, PŻM i PRO wywalczyły sobie znaczące miejsca w żegludze światowej, a charakterystyczne kominy z logo armatorskim  były rozpoznawane w najdalszych zakątkach kuli ziemskiej z Antarktydą włącznie. O ich osiągnięciach i sukcesach możemy poczytać w odpowiednich wydawnictwach okolicznościowych i wspomnieniach pracowników, szczególnie pływających. Wypadki na morzu i tragedie ludzkie opisane są w książkach Ryszarda Leszczyńskiego. Niestety nie podjęto się nigdy oceny jaki wpływ na kondycje firm miały decyzje rządzących i zarządzających

      Obchodząc obecnie rocznicę 70 lecia powstania tych przedsiębiorstw morskich, możemy się zastanowić na ile my okrętowcy byliśmy zauważalni w ich historii oraz jaki wpływ miały one na nasze życie zawodowe  a czasami i prywatne.

       Dla zainteresowanych poniżej artykuł jubileuszowy o PRO, jaki ukazał się w Portalu Stoczniowym.

 

Autor tekstu Leszek Czubak 

.                                                        ----------------------------------- : -------------------------------------

 

Prośba od Autora powyższego tekstu oraz Zarządu Bractwa Okrętowego KOGA Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów o nadsyłanie tekstów o historii przedsiębiorstw żeglugowych i innych firm dużych i małych związanych z gospodarką morską na adres: edek@ledwon.pl . Teksty te zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w ramach cyklu rozpoczętego niniejszą wiadomością  i poniższym tekstem o Polskim Ratownictwie Okrętowym a także znajdą się w publikacjach, które były, są i będą przygotowywane w związku z obchodami 75-lecia Wydziału Okrętowego. Wydawnictwa te jak i obchody jubileuszowe zostaną zrealizowane tak szybko jak tylko będzie to możliwe i bezpieczne w okresie lub po ustąpieniu pandemii koronawirusa. Ponieważ nie możemy spotykać się na naszych comiesięcznych spotkaniach czwartkowych, wkrótce zaproponujemy Koleżankom i Kolegom inne formy systematycznego kontaktowania się. 

Kontakt: edek@ledwon.pl 

.EL         .