Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie w Toronto
Admin :: 2009-09-21 21:45:03
Jak widaæ na za³±czonych zdjêciach Nasi Kumple zawsze znajd± czas aby siê spotkaæ nawet gdy los rzuci³ ich w ró¿ne zak±tki ¶wiata. Tak by³o gdy w czerwcu tego roku Wojtek Kauczyñski by³ na konferencji w Honolulu i wracaj±c stamt±d nie omieszka³ zahaczyæ o Toronto i spotkaæ siê z Marianem Grzybowskim. To piêkne, ze wie¿y studenckie s± tak mocne i inspiruj± takie spotkania. Marianowi i Wojtkowi dziêkujemy za przes³anie nam tych zdjêæ.


Obrazek Obrazek

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.