Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

65 lat Wydzia³u BO oraz PG
Admin :: 2010-05-25 20:54:38
Dziekan Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa serdecznie zaprasza Absolwentów Wydzia³u Okrêtowego wszystkich lat na uroczysto¶ci zwi±zane z 65-leciem Wydzia³u, które odbêd± siê w sobotê 29 maja 2010 roku od godz. 12:00.
Wydzia³ wyda³ ksi±¿kê jubileuszow± z nazwiskami absolwentów z lat 1945 - 2010 któr± bêdzie mo¿na nabyc w czasie tych uroczysto¶ci.

W za³±czeniu program uroczysto¶ci wydzia³owych oraz uroczysto¶ci politechnicznych.Obrazek

Obrazek


Dziekan Wydzia³u


Prof. Marek DzidaDo zaproszenia do³±cza siê Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA'' Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów zapraszaj±c wszystkich naszych Cz³onków i Sympatyków do jak najliczniejszego udzia³u w tych uroczysto¶ciach.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.