Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

¦wiêto Zmar³ych 2010
Ledwon :: 2010-11-01 13:04:48
Dzi¶ i jutro obchodzimy Dni szczególnej pamiêci o Zmar³ych naszych Bliskich, Cz³onkach naszych Rodzin, którzy odeszli. Wsród chwil zadumy znajdzie siê czas na wspomnienia o naszych Kole¿ankach i Kolegach, ktorych nie ma ju¿ sród nas, o zmar³ych naszych Profesorach i Nauczycielach akademickich wspania³ej naszej Politechniki Gdañskiej. Pielêgnujmy ten p³omyk pamiêci o Wszystkich Naszych Bliskich Którzy odeszli z Tego ¦wiata.

Okrêtowcy z BO PG


PS.
Je¿eli wiesz o naszych Kole¿ankach i Kolegach, którzy odeszli na Wieczny Odpoczynek w ostatnich mniej wiêcej 2 latach prosimy o przekazanie nam tej wiadomo¶ci
( e-mail: edek@ledwon.pl )

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego KOGA
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.