Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Bo¿e Narodzenie 2010
Ledwon :: 2010-12-15 11:16:38
Weso³ych, radosnych w mi³ej rodzinnej atmosferze spêdzanych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia ¿yczy:

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Edek Ledwoñ, S³awek Mierzwiñski, Krzysiek Adamczyk, Andrzej Tomasik, Adam Soral, Waldek Pasturczak

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.007 sek.