Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie z Marianem 2012-04-26
Ledwon :: 2012-04-04 10:30:21
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e przyjecha³ do Polski Marian Grzybowski - Cz³onek Korespondent naszego Bractwa Okrêtowego "KOGA", który ¶ledzi nasze spotkania. Teraz korzystaj±c z mo¿liwo¶ci spotkania siê z naszym mi³ym Koleg± z Kanady serdecznie zapraszamy Mariana a tak¿e Wszystkich Cz³onków i Sympatyków "KOGI" na spotkanie, które specjalnie z okazji pobytu Mariana w Polsce, organizujemy w ostatni czwartek kwietnia to jest 26 kwietnia. Zbiórka w SPATiFie miêdzy godzin± 16 a 16:30 ( UWAGA !!!! SPATiF ju¿ siê otwiera wcze¶niej a to znaczy, ¿e wiosna ju¿ na dobre do nas przysz³a ). W sekrecie pragniemy Wam donie¶æ, ¿e Marian przygotowa³ prezentacjê na temat zatoniêcia jeziorowca "EDMUND FITZGERALD". Kto mo¿e niech przyniesie laptopa bo w SPATiFie nie ma rzutnika multimedialnego wiêc prezentacjê obejrzymy na laptopie lub laptopach.

Zapraszamy do licznego udzia³u.

Zarz±d KOGI

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.007 sek.