Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

CMM O¶rodek Kultury Morskiej
Ledwon :: 2012-05-15 11:39:02
Spotkanie "KOGI"
.
Mi³o nam przekazaæ zaproszenie skierowane do Kole¿anek i Kolegów przez Jerzego Litwina na spotkanie w O¶rodku Kultury Morskiej w dniu 2012-05-17 o godzinie 16:30 Spotykamy siê w O¶rodku Kultury Morskiej wej¶cie od ul. Tokarskiej 21-25 niedaleko ¯urawia przy Hotelu Hanza. Nadmieniamy, ¿e O¶rodek Kultury Morskiej jest najnowszym obiektem Centralnego Muzeum Morskiego prê¿nie rozwijaj±cego siê pod wieloletnim kierownictwem Dyrektora Jerzego Litwina naszego Kolegi ze studiów.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy w imieniu Dyrektora Litwina oraz w³asnym do licznego udzia³u w tym, jak zawsze bywa u Jurka, bardzo ciekawym spotkaniu.

Zarz±d Brectwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.