Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Sierpniowe spotkanie KOGI
Ledwon :: 2012-08-01 09:03:35
Zarz±du Bractwa Okrêtowego "KOGA" serdecznie zaprasza Cz³onków, Sympatyków i Przyjació³ KOGI na sierpniowe nasze spotkanie, które odbêdzie siê jutro tj. 2012-08-02 jak zwykle w Sopocie w SPATiFie lub w Starym Rowerze ( lokal rezerwowy ) o godzinie 16:30.
.
. U Z U P E L N I E N I E !!!!!!!!
.
. Na spotkaniu kol. Janusz Madej przedstawi informacje dotycz±c± du¿ego osi±gniêcia Firmy "Crist" jakim jest zbudowanie w ca³o¶ci jednostki p³ywaj±cej przeznaczonej do obs³ugi morskich farm wiatrowych.
.
. Zapraszamy w imieniu równie¿ i Kolegi Janusza Madeja


Do zobaczenia

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.