Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2012-12-06
Ledwon :: 2012-11-07 08:17:20
Witamy Kole¿anki i Kolegów !!!!

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkanie w najbli¿szy czwartek tj. dnia 2012-12-06 o godzinie 16:30 w SPATiFie ( lub pobliski lokal rezerwowy Stary Rower na ul. Bema ). Na spotkaniu Koledzy W³adek Fediuk i Andrzej Tomasik przedstawi± relacjê z pobytu w Wietnamie. Opowiedz± o spotkaniach z Kolegami Wietnamczykami oraz przedstawi± co z tych spotkañ wynika,
Kolejna dobra wiadomo¶æ to zapowiedzia³ swój udzia³ w spotkaniu Stasiu Ciesió³ka.
Zapraszamy serdecznie na spotkanie. Bêdzie mi³o i przyjemnie.

W imieniu
Prelegentów
oraz za
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów
Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.