Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Bo¿e Narodzenie
Admin :: 2012-12-24 10:27:01
Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia oraz zbli¿aj±cego siê Nowego Roku 2013 Moc najlepszych ¿yczeñ zdrowia i wszelkiej pomy¶lno¶ci ¿yczy Cz³onkom, Sympatykom oraz Wszystkim Okrêtowcom.Zarz±d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Obrazek

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.