Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2013-04-04
Ledwon :: 2013-04-03 13:29:58
Kole¿anki i Koledzy !!!!

Serdecznie zapraszam na nasze comiesiêczne spotkanie KOGI jak zwykle w pierwszy czwartek miesi±ca tj 2013-04-04 o godzinie 16:30 w Sopocie w SPATiF-ie lub je¿eli SPATiF bêdzie zamkniêty to w by³ym Starym Rowerze ( obecnie restauracja po³udniowo amerykañska ) na ul. Bema.
.
Zapraszawy do zapoznania siê z wiadomo¶ci± poprzedni± ( patrz poni¿ej ) pt Urodziny Doc. J Wi¶niewskiego

Do zobaczenia
Zapraszamy serdecznie

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.