Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie KOGI 2013-05-09
Ledwon :: 2013-05-02 08:29:03
Witamy Kole¿anki i Kolegów, Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia KOGA oraz Wszystkie Osoby skupione wokó³ naszego stowarzyszenia.
Uprzejmie informujemy, ¿e pomimo przestrzegania "¿elaznej zasady" terminu naszych spotkañ - pierwszy czwartek ka¿dego miesi±ca po rozeznaniu w¶ród osób zainteresowanych i po konsultacji z Zarz±dem KOGI z uwagi na tak zwany „d³ugi weekend” postanowili¶my przenie¶æ nasze majowe spotkanie z 2 maja na nastêpny czwartek tj. 9 maja 2013 godzina 16:30 SPATiF Sopot. Zyczymy mi³ego weekendu.
.
.
Za Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Edmund Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.006 sek.