Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

CMM O¶rodek Kultury Morskiej
Ledwon :: 2013-07-30 09:09:28
Serdecznie zapraszamy na wyk³ad z cyklu "ABORDA¯ na OKM" który wyg³osi Pawe³ Paw³owski Dyrektor Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu, "Ko³obrzeski skansen morski - plenerowa ekspozycja muzealiów morskich w zbiorach Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu"
Zapraszamy dzisiaj we wtorek 30 lipca 2013r. o godz. 17-tej do O¶rodka Kultury Morskiej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku przy ul. Tokarska 21-25 mo¿na równie¿ korzystaæ z wej¶cia od strony Mot³awy przy ¯urawiu.
.
Wiêcej informacji na www.cmm.pl

Serdecznie zapraszamy.

Za Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.