Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

VI Zjazd Absolwentów PG BO
Ledwon :: 2013-08-01 10:15:31
W nawi±zaniu do wiadomo¶ci pt. "ZJAZD 2013 PRZYGOTOWANIA" datowanej 2013-04-11 znajduj±cej siê poni¿ej na niniejszej stronie internetowej, oraz dzia³añ Komitetu Organizacyjnego, dotychczasowej korespondencji listowej i e-mailowej z Kole¿ankami i Kolegami oraz z niezbêdnymi instytucjami, przedstawiamy wstêpny program pierwszego dnia, dnia otwarcia, naszego V Zjazdu Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów.

..................................................................Z A P R O S Z E N I E

Zarz±d Bractwa Okrêtowego „KOGA” Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów ma zaszczyt zaprosiæ Kole¿anki i Kolegów na nasz Zjazd organizowany w dniach od 21 do 22 wrze¶nia 2013r.

....................................................Program pierwszego dnia ( 2013-09-21 ) Zjazdu:

godz. 07:00 - Msza ¦w. w ko¶ciele akademickim "na Czarnej" w Gdañsku Wrzeszczu
.
08:30 - 10:00 - recepcja w holu przed aul± im. Prof. Sipowicza. Rozmowy, kawa, herbata
.
10:30 - 15:00 - otwarcie Zjazdu, uroczyste spotkanie w auli im. Prof. Sipowicza
................................ Wyst±pienia W³adz Politechniki Gdañskiej i Wydzia³u Budowy Okrêtów
................................ Multimedialne retrospekcje, wyst±pienia uczestników zjazdu.
.
godz. 15:30 .. - wyjazd do O¶rodka "Rzemie¶lnik" w Gdañsku Jelitkowie
.
16:00 - 17:00 - obiad
.
17:00 - 20:00 - rozmowy biznesowe w tym z Kolegami z Wietnamu, nawi±zanie kontaktów
................................ handlowych, rozmowy przy piwie, spacer nad morzem
.
od godz. 20:30 - uroczysta kolacja, atrakcje, konkursy, wspomnienia, dyskusje,
.......................... muzyka naszych lat
.
Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.