Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Wietnamczycy jad± na VI Zjazd
Ledwon :: 2013-08-28 09:54:41
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e wczoraj 2013-08-27 do Polski na VI Zjazd Okrêtowców przyjechali z Wietnamu nasi Koledzy Absolwenci Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, którzy ukoñczyli studia w latach 1970-75.
¯yczymy naszym wietnamskim Kolegom mi³ego pobytu w Polsce.


Obrazek

ObrazekZa Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.