Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Zjazd BO 2013 /2
Admin :: 2013-10-12 15:15:07
Informacja cz. 2
( od godz. 10:00 do godz. 15:00 )


Zapraszamy do fotoreporta¿u z drugiej oficjalnej uroczysto¶ci naszego Zjazdu która odbywa³a siê na terenie Politechniki Gdañskiej w budynku naszego Wydzia³u nosz±cego obecnie nazwê Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa.

Obrazek


Na uroczysto¶æ serdecznie wszystkich zaprasza Krzysztof Adamczyk - facet ³udz±co podobny do Micha³a Adamczyka znanego redaktora telewizyjnego i nic dziwnego bo to Ojciec i Syn.


Obrazek


Aby zobaczyæ zdjêcia z poszczególnych czê¶ci naszej uroczysto¶ci kliknij poni¿ej na nazwê interesuj±cego Ciebie zdarzenia

02-01 Wchodzimy na Sale
02-02 Otwarcie Zjazdu przez Dziekana - Wyst±pienie Dziekana
02-03 Wyst±pienie Rektora
02-04 Wyst±pienie Prof. Kobyliñskiego
02-05 Wystapienie Dona z Wietnamu
-> [Pe³ny tekst wyst±pienia Dona]
02-06 Wyst±pienie Prezesa Stoczni Crist
02-07 Polsko-wietnamska wymiana upominków
02-08 Wyst±pienia Wyk³adowców oraz Uczestników
02-09 Przybory kre¶larskie z lat 60-tych
02-10 Na Sali w czasie Uroczysto¶ci
02-11 W kuluarach
02-12 Zdjecie ZJAZDOWCOW- ,,zbiorówka" + inne


Ci±g dalszy nast±pi

W tej czê¶ci wykorzystano zdjêcia autorstwa :
- Tadeusza Szczêsnego ( zdjêcia / pliki posiadaj±ce w nazwie lub w czê¶ci nazwy oznaczenie Img )
- Edmunda Ledwonia ( zdjêcia / pliki nie posiadaj±ce w nazwie lub w czê¶ci nazwy oznaczenia Img )

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.