Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Grudzieñ 1970 ...
Ledwon :: 2013-12-13 08:33:49
W imieniu Kolegi Henryka Majewskiego organizatora wystawy pt. "Niepokorni na Politechnice Gdañskiej 1945-1989" : GRUDZIEÑ 1970 ... serdecznie zapraszamy do udzia³u w wernisa¿u i wyk³adzie, który odbêdzie siê 13 grudnia 2013r. o godz. 17-tej w Auli Gmach G³ówny PG. Patronat nad wystaw± obj±³ Senator RP Profesor Edmund Wittbrodt .


Obrazek

Obrazek


W imieniu Zarz±du Bractwa Okrêtowego "KOGA" serdecznie zapraszam do udzia³u w tej uroczysto¶ci.

Edmund Ledwoñ
Bractwo Okrêtowe "KOGA"

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.