Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe styczeñ 2014
Ledwon :: 2014-01-02 13:51:24
Witamy Kole¿anki i Kolegów w Nowym Roku 2014. Serdecznie zapraszamy na comiesiêczne spotkanie czwartkowe KOGI, które w styczniu odbêdzie siê za tydzieñ 2014-01-09 godz. 16:30. Oczywi¶cie chêtni do spotkania dzi¶ tj. 2014-01-02 bêd± równie¿ mile widziani. Zapraszamy zw³aszcza Kole¿anki i Kolegów, którzy z racji ¦wi±t odwiedzili Trójmiasto. Miejsce spotkañ styczniowych to Sopot Monte Cassino SPATiF lub Restauracja Meksykañska zlokalizowana pod SPATiFem godz. 16:30.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Edek Ledwoñ, S³awomir Mierzwiñski, Krzysztof Adamczyk
Andrzej Tomasik, Adam Soral, Waldemar Pasturczak

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.