Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Dom Profesora Pacze¶niaka
Admin :: 2007-07-31 20:39:10
Ostatnio by³em specjalnie w Sopocie (ul. ¯eromskiego) bo dowiedzia³em siê, ¿e rozwalaj± dom prof. Pacze¶niaka. Jedyna córka Profesora zmar³a kilka lat temu, a ostatnio jego ¿ona. Dom odziedziczyli dalecy krewni, którzy bardzo szybko dom sprzedali. Podobno kupili to jacy¶ mieszkañcy z Sopotu. By³o mi bardzo przykro gdy w¶ród gruzów znajdowa³em prace dyplomowe moich kolegów (jedn± zidentyfikowa³em i zabra³em to praca Stefana Grosickiego - dyplom z 1975r). Jedynym meblem który jeszcze zosta³ to biurko Profesora dzisiaj spe³niaj±ce wyj±tkowo u¿yteczn± rolê jako bufet dla robotników budowlanych.
Och, ³za siê w oku krêci, jak wszystko przemija a materialne dowody naszej bytno¶ci tu i tam ulegaj± zniszczeniu.
.
Krzysztof Adamczyk

Wiêcej Kliknij TUTAJ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.