Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Ze Spotkania 2007-09-06
Ledwon :: 2007-09-03 17:15:50
Spotkanie odbylo sie tak jak zawsze w Sopocie w SPATiFie[/b] ( patrz GALERIA / Spotkanie z Namem cz. 2 ). Tematem Spotkanie Czwartkowego by³o omowienie wizyty u nas w Stowarzyszeniu KOGA naszego Kolegi z Wietnamu Nama Patrz materia³y zamieszczone na tej¿e stronie internetowej w dziale Wiadomo¶ci oraz Galeria . Jednym z wa¿niejszych spraw wynikaj±cych ze spotkania z Namem jest nawi±zanie kontaktów gospodarczych z Wietnamem.

Kliknij Wiecej w prawym rogu ponizej tej wiadomosci aby przeczytrac wiecej

Wietnam to kraj silnie rozwijaj±cy siê, otwarty na kontakty zagraniczne, kraj do którego wchodzi kapita³ zagraniczny. Zdaniem uczestników rozmów z Namem nale¿y rozwa¿yc nawi±zanie kontaktów gospodarczych z Wietnamem za po¶rednictwem naszych Kolegów Wietnamczyków. Byc mo¿e celowym jest zorganizowanie misji handlowej do Wietnamu Patrz poni¿ej Wiadomo¶c p.t. Wizyta Kolegi Wietnamczyka cz. 1 .
Podjeto decyzje o nawiazaniu bliskich kontaktow z naszymi Kolegami z Wietnamu. Przwodnikiem po Wietnamie byl Jurek Oleksy, ktory byl w Wietnamie na dluzszym prywatnym wyjezdzie.
Ponadto zapraszam do zapoznania siê z dalej rozwijan± nasz± stron± internetow±. Prosimy o uwagi na ten temat. Ka¿dy mo¿e wys³ac do nas wiadomo¶c po uprzednim zalogowaniu siê ( patrz lewy górny róg na naszej stronie )

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.