Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniałeś hasła ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Fundacja im. Prof. Doerffera
Ledwon :: 2007-10-07 20:26:25
Naciśnij napis Więcej znajdujący się poniżej niniejszego tekstu aby przeczytać list Władz Fundacji im. Prof. Jerzego Deorffera informujący o powstaniu Fundacji oraz celach jakie Fundacja będzie realizowała. Ponadto proponujemy Koleżankom i Kolegom odwiedzić stronę internetową Fundacji gdzie znajduje się pełna informacja w powyższej sprawie.

Fundacja im. Prof. Jerzego Doerffera

W imieniu fundatorów pragniemy poinformować, że powołana została Fundacja im. prof. Jerzego Doerffera na rzecz edukacji i nauki na wydziale okrętowym Politechniki Gdańskiej. Celem fundacji jest dofinansowanie szeroko pojętych działań edukacyjnych w dziedzinie budowy okrętów i wszelkich innych obiektów poruszających się na i pod powierzchnią wody.
Podstawowe cele fundacji to:

1. Wsparcie wydziału okrętowego w pozyskiwaniu wysokiej jakości, właściwie umotywowanych kandydatów na studia
2. Dofinansowanie rozszerzonego zakresu kształcenia studentów o:

A. Praktyczną naukę nowoczesnych narzędzi projektowych
B. Wsparcie nauczania w języku angielskim
C. Pozyskiwanie dla dydaktyki ludzi o wysokich kwalifikacjach z przemysłu w tym projektantów, technologów, przedstawicieli kadry zarządzającej
D. Praktyki w wiodących firmach branży okrętowej w kraju i za granicą

Przyczyna powołania fundacji jest prosta: brak pieniędzy na wysoko wyspecjalizowane kształcenie młodej kadry i utrzymanie pozycji Wydziału na odpowiednim poziomie. Sytuacja ogólna jest trudna. Medialny obraz branży okrętowej zniechęca młodych do podejmowania trudnych studiów. Władze Państwa stale redukują fundusze na dydaktykę. W tej chwili pokrywają one 70% kosztów kształcenia. Ograniczana jest liczba godzin laboratoryjnych, zajęć projektowych i praktyk. Oczywiście władze Wydziału i pracownicy robią co mogą, ale naczynie jest coraz bardziej puste. Jeszcze chwila,
a zostaniemy wydziałem uniwersyteckim z tablicami, kredą i przestarzałymi komputerami, jeżeli wcześniej nie stracimy studentów ze względu na brak bardziej intensywnej promocji.

Fundacja liczy przede wszystkim na mocne wsparcie z Waszej, czyli pracodawców zatrudniających dotychczasowych absolwentów studiów okrętowych, strony. Dzięki promocji studiów okrętowych wśród młodzieży i wsparciu nauczania przedmiotów zawodowych pragniemy zapewnić dostępność wysokokwalifikowanych kadr w przyszłości. Jesteśmy pewni, że wpłata na rzecz fundacji będzie dobrą inwestycją. Liczymy, że uda się Was przekonać do tego szlachetnego gestu.

Z wyrazami szacunkuPrzewodniczący Rady Fundacji

Piotr Doerffer


Prezes Fundacji

Jerzy BunikowskiInformacje o fundacji można znaleźć na stronie internetowej: www.fundacjadoerffera.pl
email: fundacja.doerffera@pg.gda.pl
tel: 0 58 347 21 43
konto fundacji: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Gdańsku
80-958 Gdańsk ul. 3 Maja 3
Nr Konta 16 1090 1098 0000 0001 0698 1654

Musisz być zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.011 sek.