Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Teoria okrêtu - J. Dudziak
Admin :: 2008-03-21 15:35:30
W ¶lad za NewShips styczeñ - luty 2008 informujemy, ¿e ukaza³a siê dawno oczekiwana ksi±¿ka J. Dudziaka ,,Teoria okrêtu'' wydanie drugie ( pierwsze pochodzi z roku 1986 i zosta³o uznane za bibliê polskich hydromechaników okrêtowych )
W za³±czeniu zamieszczam kopie informacji, które ukaza³y siê w ShipNews styczeñ - luty 2008 dotycz±ce tej ksi±zki i jej Autora

Janusz MadejObrazek Obrazek


dr J. Dudziak ,,Teoria okrêtu'' ( poprzednie wydanie pochodzi z roku 1988 ).

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.