Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Prof. J. Doerffer – 90 rocznica
Admin :: 2008-03-21 15:41:59
Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 21 kwietnia 2008 roku o godz. 16-tej na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa w Audytorium H. Sipowicza odbêdzie siê sympozjum naukowe po¶wiêcone 90 -tej rocznicy urodzin Prof. J. Doerffera i promocji ostatniej IV czê¶ci wspomnieñ Profesora pt. ,,¯ycie i pasje''
W za³±czeniu zamieszczam kopie informacji które ukaza³y siê w ShipNews styczeñ - luty 2008 a które dotycz± sympozjum po¶wiêconego 90 rocznicy urodzin Prof. J. Deorffera.

Janusz Madej


Obrazek

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.