Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

S³awek o Kilimanjaro
Ledwon :: 2008-05-07 07:12:00
Na majowym spotkaniu naszego Bractwa, które odby³o siê 2008-05-15 kol. S³awek Mierzwiñski przedstawi³ swoje opowie¶ci i wra¿enia z wyprawy na Kilimanjaro, której by³ uczestnikiem. Kanwê opowiadania stanowi³ profesjonalny film nakrecony w czasie tej wyprawy. Wszyscy uczestnicy podziwiali S³awka za wyczyn, którego dokona³ oraz za bardzo ciekawe opowie¶ci z tej wyprawy. Nie obesz³o siê bez wspomnieñ z wielu innych wypraw krajoznawczych S³awka o których szczegó³owo mo¿e nam chêtnie opowiedziec przy okazji nastêpnych spotkañ. S³awek to wspania³y gawêdziarz posiadajacy ogromne wiadomo¶ci z historii i geografii najciekawszych zak±tków ¦wiata. O pasji S³awka mo¿emy przeczytac w artykule w kwietniowym wydanu ShipNews. Ponizej, za zgod± autora i wydawcy, zamieszczamy tre¶c artyku³u

Obrazek Obrazek Obrazek

Wkrótce zdjêcia z opowie¶ci S³awka o wyprawie na Kilimanjaro, które zamie¶cimy na naszej stronie internetowej

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.