Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Warto wiedziec
Ledwon :: 2009-02-22 22:50:37
Informujemy o najnowszych wydarzeniach w naszym ¶rodowisku.

Uprzejmie informujê, ¿e mimo usilnych starañ nie uda³o mi sie umie¶cic na stronie KOGI zdjêc w Galerii oraz w niektórych ostatnich wiadmo¶ciach. Nie ustajê jednak w staraniach. Musi mi siê wreszcie udac zamieszczenie zdjêc. Aktualnie s± tylko zaznaczone miejsca w wiadomosciach gdzie powinny znajdowac siê zdjêcia. PRZEPRASZAM

Edek Ledwoñ


1. Jutro to jest 2009-03-04 Stasiu Pa³ysa zostanie przetransportowany samolotem sanitarnym do Polski. Sprawa pomocy finansowej dla Stasia jest nadal aktualna w zwi±zku z du¿ymi kosztami tego transportu.

2. Piotr Stanik wróci³ z Wietnamu. . Wkrótce poznamy wra¿enia ze spotkañ z Kolegami Wietnamczykami oraz mo¿liwo¶ci dzia³añ gospodarczych w Wietnamie.

3. Stasiu Pa³yska potrzebuje pomocy. !!!!!!! Czytaj wiadomo¶c Ostatnio wydarzy³o siê

4. Nasz Kolega Nguyen Thu poszukuje swojego Przyjaciela Jurzyka Wieska z ktorym my te¿ od lat nie mamy kontaktu. Dzis bylem w domu Wieska. Uzyskalem smutna wiadomosc, ze Wiesiek zmar³ 7 lat temu. Jest pochowany na cmentarzu komunalnym w Toruniu. Te okrutna wiadomosc wlasnie przekazalem Nguyen Thu.

Edek Ledwon


5. Od Spotkania Czwartkowego "KOGI" w dniu 2009-02-05 mamy lokal zastêpczy na nasze spotkania - jest to KARDAMON w Sopocie. Czytaj o szczegó³ach w wiadomo¶ci b]Ze Spotkania w dniu 2009-02-05[/b] oraz w wiadomo¶ci Ostatnio wydarzy³o siê.

6. Stasiu Pa³yska - chory. Czytaj w wiadomo¶ci Ostatnio wydarzy³o siê

7. Piotr Stanik jedzie do Wietnamu . Czytaj wiadomo¶c Piotr Stanik w Wietnamie.

8. Co wydarzy³o siê na PG Patrz wiadomo¶c pod tym samym tytu³em Co wydarzy³o siê na PG Wiadomo¶c zawiera informacje z ostatniego okresu.

9. Inicjatywa Andrzeja Tomasika - info w przygotowaniu. Sygnalizowana w wiadomo¶ci Ze spotkania w dniu 2009-02-05

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.