Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

"BUDOWA STATKÓW 2009"
Ledwon :: 2009-03-09 22:52:13
XIV Targi Miêdzynarodowe "BUDOWA STATK''W 2009"

odbêd± siê w dniach 19-23 maj 2009 w Odessie Kliknij WIECEJ

W imieniu Firmy ABS Atlas Business Service z Warszawy, z której us³ug korzystali¶my podczas wyjazdu naszego przedstawiciela na Targi do Wietnamu, uprzejmie inforujemy nasze Kole¿anki i Kolegów, Cz³onków i Sympatyków Bractwa Okrêtowego "KOGA" o mo¿liwo¶ci wyjazdu za po¶rednictwem Firmy ABS na

XIV Targi Miêdzynarodowe "BUDOWA STATK''W 2009"

odbywaj±ce siê w dniach 19-23 maj 2009 w Odessie

Istnieje mo¿liwo¶c skorzystania z 50% refundacji kosztów udzia³u w Targach. Termin zgloszenia w Firmie ABS udzialu w Targach up³ywa 15 marca 2009 roku.


UWAGA !!!!

Szczegó³y - szukaj na stronie internetowej Firmy ABS www.atlasbusiness.pl

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.